Stichting

Het koor staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01155047 ingeschreven als Stichting Projectkoor Gabriel Fauré gevestigd te Noordwolde.

Artikel 2 van de statuten luidt:

  1. De stichting heeft ten doel
    • het organiseren en uitvoeren van concerten door het projectkoor;
    • voor de financiering van deze concerten subsidies en sponsorgelden te verwerven; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  2. De stichting dient niet het algemeen belang.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Wil Brandt, voorzitter
  • Caecile de Hoog, secretaris
  • Meia van Geel, penningmeester

Het rekeningnummer van de stichting is NL36 RABO 0149 8120 27

 

vorige pagina